مشخصات مشتری
نام و نام خانوادگی مشتری
تلفن همراه
سال تولد
ایمیل
آدرس
مشخصات محصول خریداری شده
نوع محصول
نام محصول
سال خرید
ارزیابی
نحوه برخورد نماینده فروش
وضعیت تحویل به موقع محصولات
نحوه حمل و نقل و تحویل محصول
کیفیت محصول در مقایسه با رقبا
چنانچه ارزیابی شما در هریک از موارد خوب یا عالی نباشد یا هرگونه پیشنهادات و انتقادی را در این زمینه با ذکر مصادیق تشریح نمایید.
نقاط قوت محصول خریداری شده در کدام بخش است.
نقاط ضعف محصول خریداری شده در کدام بخش است.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد