تعرفه حمل بار

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/05/16 ساعت : 17:27

کرایه حمل بار کالا با تریلر از مبدأ ذوب آهن به سایر نقاط کشورمصوبه اردیبهشت 1396

رديف مسیر استان کرایه
1 ابرقو فارس 8,000,000 ريال
2 ابهر  زنجان 11,190,000 ريال
3 ابهر  زنجان 11,190,000 ريال
4 اراک تهران 8,500,000 ريال
5 اردبیل آذربایجان 16,510,000 ريال
6 اردکان یزد 7,990,000 ريال
7 ارسنجان فارس 9,750,000 ريال
8 ارومیه آذربایجان 18,010,000 ريال
9 ازنا لرستان 7,770,000 ريال
10 استهبان فارس 12,780,000 ريال
11 اسدآباد همدان 11,190,000 ريال
12 اسفراین خراسان 16,880,000 ريال
13 اسلام آباد غرب کردستان 12,920,000 ريال
14 اشتهارد تهران 10,910,000 ريال
15 اشتهارد کرج 10,150,000 ريال
16 اشنویه آذربایجان 16,510,000 ريال
17 اقلید فارس 7,940,000 ريال
18 الشتر لرستان 10,520,000 ريال
19 الهر قزوین 11,190,000 ريال
20 الیگودرز لرستان 6,370,000 ريال
21 الیگودرز لرستان 7,770,000 ريال
22 امیدیه خوزستان 11,400,000 ريال
23 امیرکلا شمال 16,230,000 ريال
24 انار یزد 9,320,000 ريال
25 اندیمشک خوزستان 10,580,000 ريال
26 اوز فارس 15,050,000 ريال
27 اهر آذربایجان 16,230,000 ريال
28 اهرم بوشهر 13,130,000 ريال
29 اهواز خوزستان 11,900,000 ريال
30 ایذه خوزستان 10,900,000 ريال
31 ایرانشهر سیستان بلوچستان 19,270,000 ريال
32 ایلام کردستان 15,960,000 ريال
33 اینجه بیرون شمال 18,320,000 ريال
34 ایوان غرب کردستان 14,840,000 ريال
35 ایوان غرب مرد 14,840,000 ريال
36 آبادان خوزستان 12,560,000 ريال
37 آباده فارس 7,950,000 ريال
38 آباده فارس 7,950,000 ريال
39 آبدانان کردستان 14,040,000 ريال
40 آبیک قزوین 10,870,000 ريال
41 آبیک قزوین 10,870,000 ريال
42 آذرشهر آذربایجان 15,750,000 ريال
43 آذرشهر آذربایجان 16,230,000 ريال
44 آزادشهر شمال 17,280,000 ريال
45 آستارا شمال 15,450,000 ريال
46 آستانه اشرفیه شمال 12,820,000 ريال
47 آشتیان تهران 9,320,000 ريال
48 آغاجاری خوزستان 12,380,000 ريال
49 آمل شمال 16,230,000 ريال
50 بابل شمال 16,230,000 ريال
51 بابلسر شمال 16,230,000 ريال
52 بازرگارن آذربایجان 18,740,000 ريال
53 بافت کرمان 11,840,000 ريال
54 باقق یزد 9,580,000 ريال
55 بانه کردستان 17,870,000 ريال
56 بجستان خراسان 15,920,000 ريال
57 بجنورد خراسان 17,680,000 ريال
58 برازجان بوشهر 12,170,000 ريال
59 بردسکن خراسان 17,530,000 ريال
60 بردسیر کرمان 11,190,000 ريال
61 بروجرد لرستان 9,040,000 ريال
62 بروجن چهارمحال بختیاری 5,770,000 ريال
63 بروجن(سفید دشت) چهارمحال بختیاری 4,020,000 ريال
64 بستان آباد آذربایجان 14,120,000 ريال
65 بستان آباد آذربایجان 14,670,000 ريال
66 بستان(چذابه) خوزستان 16,460,000 ريال
67 بستک فارس 16,860,000 ريال
68 بشرویه خراسان 13,650,000 ريال
69 بم کرمان 13,790,000 ريال
70 بمپور سیستان بلوچستان 19,230,000 ريال
71 بناب آذربایجان 15,400,000 ريال
72 بناب آذربایجان 15,890,000 ريال
73 بندر امام خوزستان 11,700,000 ريال
74 بندر امام خوزستان 11,700,000 ريال
75 بندر خمیر هرمزگان 14,710,000 ريال
76 بندر دیر بوشهر 15,050,000 ريال
77 بندر دیلم بوشهر 13,130,000 ريال
78 بندر طاهری بوشهر 15,180,000 ريال
79 بندر عباس هرمزگان 11,700,000 ريال
80 بندر عباس هرمزگان 12,650,000 ريال
81 بندر عسلویه بوشهر 15,810,000 ريال
82 بندر کنگ هرمزگان 17,710,000 ريال
83 بندر کنگان بوشهر 15,050,000 ريال
84 بندر گز شمال 16,850,000 ريال
85 بندر لنگه هرمزگان 17,710,000 ريال
86 بندرانزلی(این طرف پل) شمال 12,830,000 ريال
87 بندرانزلی(آن طرف پل) شمال 14,370,000 ريال
88 بندرترکمن شمال 16,850,000 ريال
89 بندرجاسک هرمزگان 18,090,000 ريال
90 بندرعباس هرمزگان 11,700,000 ريال
91 بندرگز شمال 16,850,000 ريال
92 بواتات فارس 10,420,000 ريال
93 بوشهر بوشهر 12,790,000 ريال
94 بوگان آذربایجان 15,690,000 ريال
95 بومهن تهران 11,530,000 ريال
96 بوئیین زهرا تهران 10,150,000 ريال
97 بوئیین زهرا تهران 10,420,000 ريال
98 بهار همدان 10,420,000 ريال
99 بهبهان خوزستان 12,920,000 ريال
100 بهشهر شمال 16,510,000 ريال
101 بیجار کردستان 14,040,000 ريال
102 بیرجند خراسان 17,260,000 ريال
103 پارس آباد مغان آذربایجان 19,840,000 ريال
104 پلدهتر لرستان 10,020,000 ريال
105 پیرانشهر آذربایجان 18,930,000 ريال
106 پیرانشهر (تمرچین) آذربایجان 19,560,000 ريال
107 پیشوا تهران 10,910,000 ريال
108 پیشین سیستان بلوچستان 2,220,000 ريال
109 تاش شمال 12,620,000 ريال
110 تاکستان قزوین 10,910,000 ريال
111 تاکستان همدان 10,910,000 ريال
112 تاییاد خراسان 18,890,000 ريال
113 تبریز آذربایجان 15,930,000 ريال
114 تبریز آذربایجان 15,930,000 ريال
115 تربت جام خراسان 18,500,000 ريال
116 تربت حیدریه خراسان 17,260,000 ريال
117 ترکمنجای شمال 14,360,000 ريال
118 تفت یزد 8,650,000 ريال
119 تفرش تهران 10,250,000 ريال
120 تکاپ آذربایجان 15,880,000 ريال
121 تنکابن شمال 15,280,000 ريال
122 توسیرکان همدان 10,420,000 ريال
123 تهران تهران 10,420,000 ريال
124 تهران طرح تهران 12,940,000 ريال
125 تهران( ج آبعلی) تهران 11,190,000 ريال
126 تهران(جاده خاوران) تهران 10,420,000 ريال
127 جفطای سبزوار خراسان 16,480,000 ريال
128 جک بوشهر 16,640,000 ريال
129 جلفا آذربایجان 18,340,000 ريال
130 جلیل آباد ورامین تهران 10,910,000 ريال
131 جوانرود کرمانشاه 13,060,000 ريال
132 جویبار شمال 16,230,000 ريال
133 جهرم فارس 12,790,000 ريال
134 جیرفت کرمان 14,270,000 ريال
135 چابکسر شمال 14,030,000 ريال
136 چابهار سیستان بلوچستان 21,340,000 ريال
137 چالوس شمال 16,230,000 ريال
138 چغادک بوشهر 12,350,000 ريال
139 چمستان نور شمال 15,880,000 ريال
140 چناران خراسان 18,110,000 ريال
141 حاجی آباد بندر هرمزگان 10,910,000 ريال
142 حاجی آباد قائن خراسان 19,420,000 ريال
143 حصارک تهران 10,910,000 ريال
144 خاش سیستان بلوچستان 19,920,000 ريال
145 خامنه آذربایجان 16,510,000 ريال
146 خدابنده زنجان 12,360,000 ريال
147 خراه فارس 11,840,000 ريال
148 خرم آباد لرستان 9,710,000 ريال
149 خرم آباد لرستان 9,940,000 ريال
150 خرمدره زنجان 11,190,000 ريال
151 خرمشهر خوزستان 12,560,000 ريال
152 خرمشهر خوزستان 12,560,000 ريال
153 خسروشهر آذربایجان 16,510,000 ريال
154 خسروی کرمانشاه 17,780,000 ريال
155 خشت بوشهر 11,840,000 ريال
156 خلخال آذربایجان 16,840,000 ريال
157 خمین تهران 8,320,000 ريال
158 خنج لار فارس 15,370,000 ريال
159 خواف خراسان 17,810,000 ريال
160 خورموج بوشهر بوشهر 12,360,000 ريال
161 خوی آذربایجان 16,840,000 ريال
162 خیرآباد تهران 10,910,000 ريال
163 داراب فارس 12,790,000 ريال
164 دامغان خراسان 12,450,000 ريال
165 دره شهر کردستان 11,950,000 ريال
166 دره گز خراسان 19,710,000 ريال
167 دزفول خوزستان 10,380,000 ريال
168 دلیجان تهران 7,050,000 ريال
169 دماوند تهران 11,840,000 ريال
170 دورود لرستان 8,060,000 ريال
171 دوغارون خراسان 20,630,000 ريال
172 دوگنبدان خوزستان 14,040,000 ريال
173 ده شیخ(لامرد) فارس 18,560,000 ريال
174 دهبید فارس 7,990,000 ريال
175 دهدشت فارس 12,790,000 ريال
176 دهکلان کردستان 11,640,000 ريال
177 دهلران خوزستان 13,020,000 ريال
178 دیواندره کردستان 14,850,000 ريال
179 ذهک زابل سیستان بلوچستان 20,350,000 ريال
180 راسک سیستان بلوچستان 2,035,000 ريال
181 رامسر شمال 14,670,000 ريال
182 رامهرمز خوزستان 13,730,000 ريال
183 راورکرمان کرمان 13,130,000 ريال
184 رباط کریم تهران 10,420,000 ريال
185 رزن همدان 10,420,000 ريال
186 رشت شمال 11,420,000 ريال
187 رشت شمال 11,800,000 ريال
188 رفسنتجان کرمان 10,420,000 ريال
189 روانسر کردستان 12,920,000 ريال
190 رودان هرمزگان 13,430,000 ريال
191 رودبار شمال 11,300,000 ريال
192 رودسر شمال 12,530,000 ريال
193 زابل سیستان بلوچستان 20,350,000 ريال
194 زاهدان سیستان بلوچستان 17,800,000 ريال
195 زرند کرمان 11,840,000 ريال
196 زنجان زنجان 11,840,000 ريال
197 زیرآب قائم شهر شمال 14,970,000 ريال
198 ساری شمال 16,230,000 ريال
199 ساری شمال 16,230,000 ريال
200 ساوه تهران 8,500,000 ريال
201 ساوه(زرندیه) تهران 16,230,000 ريال
202 سبزوار خراسان 15,650,000 ريال
203 سپیدان فارس 11,190,000 ريال
204 سراب آذربایجان 16,230,000 ريال
205 سرابله کردستان 15,510,000 ريال
206 سراوام سیستان بلوچستان 21,680,000 ريال
207 سرباز سیستان بلوچستان 19,920,000 ريال
208 سرپل ذهاب کردستان 13,560,000 ريال
209 سرچشمه کرمان 10,420,000 ريال
210 سرخان هرمزگان 12,650,000 ريال
211 سرخس خراسان 8,500,000 ريال
212 سرخس خراسان 20,720,000 ريال
213 سرخس خراسان 19,700,000 ريال
214 سردرود شمال 16,230,000 ريال
215 سردشت کردستان 20,420,000 ريال
216 سرعین آذربایجان 16,510,000 ريال
217 سروستان فارس 11,530,000 ريال
218 سقز کردستان 16,160,000 ريال
219 سلفچگان تهران 8,310,000 ريال
220 سلماس آذربایجان 16,850,000 ريال
221 سمنان سمنان 1,940,000 ريال
222 سمنان سمنان 11,840,000 ريال
223 سنقر کردستان 11,290,000 ريال
224 سنندج کردستان 12,970,000 ريال
225 سوسنگرد خوزستان 12,060,000 ريال
226 سومار کرمانشاه 19,420,000 ريال
227 سیرجان کرمان 9,930,000 ريال
228 شازند تهران 8,960,000 ريال
229 شاهرود سمنان 11,840,000 ريال
230 شاهرود سمنان 15,040,000 ريال
231 شاهین دژ آذربایجان 16,180,000 ريال
232 شبستر آذربایجان 16,230,000 ريال
233 شلمچه خوزستان 13,770,000 ريال
234 شوش خوزستان 10,580,000 ريال
235 شوشتر خوزستان 11,400,000 ريال
236 شهر ری تهران 10,420,000 ريال
237 شهربابک کرمان 9,580,000 ريال
238 شهرکرد چهارمحال بختیاری 6,110,000 ريال
239 شهریار تهران 10,420,000 ريال
240 شهید رجائی تهران 10,420,000 ريال
241 شیراز فارس 15,040,000 ريال
242 شیراز فارس 10,580,000 ريال
243 شیروان خراسان 17,810,000 ريال
244 صائین قلعه زنجان 11,190,000 ريال
245 صحنه کردستان 11,290,000 ريال
246 صوفیان آذربایجان 15,960,000 ريال
247 صومعه سرا شمال 12,820,000 ريال
248 طبس خراسان 12,400,000 ريال
249 عجب شیر آذربایجان 16,230,000 ريال
250 علمده نور شمال 16,540,000 ريال
251 علی آباد گلستان شمال 17,280,000 ريال
252 فارسان چهارمحال بختیاری 6,570,000 ريال
253 فراشبند فارس 14,270,000 ريال
254 فردوس خراسان 1,565,000 ريال
255 فردیس کرج تهران 10,910,000 ريال
256 فریدون کنار شمال 16,230,000 ريال
257 فریمان خراسان 18,110,000 ريال
258 فسا فارس 11,530,000 ريال
259 فنوج ایرانشهر سیستان بلوچستان 2,076,000 ريال
260 فومن شمال 12,530,000 ريال
261 فیروزآباد فارس 12,360,000 ريال
262 فیروزکوه تهران 13,790,000 ريال
263 قایین خراسان 17,260,000 ريال
264 قائم شهر شمال 15,880,000 ريال
265 قبرکارزین فارس 13,280,000 ريال
266 قرچک تهران 10,910,000 ريال
267 قروه کردستان 11,290,000 ريال
268 قره ضیاالدین آذربایجان 17,720,000 ريال
269 قزوین قزوین 10,910,000 ريال
270 قسم هرمزگان 15,810,000 ريال
271 قصرشیرین(پرویزحان) کرمانشاه 17,870,000 ريال
272 قصرشیرین(پرویزحان) کرمانشاه 16,800,000 ريال
273 قصرقند سیستان بلوچستان 21,680,000 ريال
274 قم تهران 8,500,000 ريال
275 قوچان خراسان 18,110,000 ريال
276 کازرون فارس 11,530,000 ريال
277 کاشان اصفهان 10,580,000 ريال
278 کاشمر خراسان 17,530,000 ريال
279 کامیاران کردستان 12,920,000 ريال
280 کبودر آهنگ همدان 9,930,000 ريال
281 کراش فارس 15,370,000 ريال
282 کرج تهران 10,910,000 ريال
283 کردکوی شمال 16,510,000 ريال
284 کرمان کرمان 11,190,000 ريال
285 کرمانشاه کردستان 12,130,000 ريال
286 کلاردشت شمال 16,230,000 ريال
287 کمال آباد تهران 10,910,000 ريال
288 کمیجان تهران 9,580,000 ريال
289 کناباد خراسان 16,200,000 ريال
290 کنارک سیستان بلوچستان 21,340,000 ريال
291 کنگان بوشهر 15,050,000 ريال
292 کنگاور کردستان 11,290,000 ريال
293 کوهبنان کرمان 12,500,000 ريال
294 کوهدشت لرستان 11,290,000 ريال
295 کهنوج کرمان 14,710,000 ريال
296 کهورستان فارس 14,270,000 ريال
297 کیش (از طرق چارک) هرمزگان 18,570,000 ريال
298 کیش (از طرق لنگه) هرمزگان 17,910,000 ريال
299 گاوبندی بوشهر 16,640,000 ريال
300 گرگان شمال 17,100,000 ريال
301 گرمسار سمنان 5,010,000 ريال
302 گرمسار سمنان 11,530,000 ريال
303 گزیک(میل 73) خراسان 20,630,000 ريال
304 گناوه بوشهر 12,790,000 ريال
305 گنبد کاووس شمال 17,280,000 ريال
306 گیلان غرب کردستان 16,630,000 ريال
307 لار فارس 15,370,000 ريال
308 لامردلار فارس 17,300,000 ريال
309 لاهیجان شمال 12,210,000 ريال
310 لردگان چهارمحال بختیاری 7,990,000 ريال
311 لطف آباد خراسان 21,390,000 ريال
312 لنگرود شمال 12,820,000 ريال
313 ماکو آذربایجان 18,340,000 ريال
314 ماهان کرمان 11,840,000 ريال
315 ماهشهر خوزستان 11,700,000 ريال
316 ماهیرود(میل78) خراسان 20,630,000 ريال
317 محلات تهران 8,320,000 ريال
318 محمودآباد شمال 16,230,000 ريال
319 مراغه آذربایجان 15,880,000 ريال
320 مرند آذربایجان 16,230,000 ريال
321 مرودشت فارس 9,580,000 ريال
322 مریوان کردستان 17,230,000 ريال
323 مریوان(باشعاق) کردستان 17,870,000 ريال
324 مسجد سلیمان خوزستان 11,700,000 ريال
325 مشکین شهر آذربایجان 17,280,000 ريال
326 مشهد خراسان 17,680,000 ريال
327 ملایر همدان 10,420,000 ريال
328 مهاباد آذربایجان 15,880,000 ريال
329 مهران کردستان 19,580,000 ريال
330 مهریز یزد 8,500,000 ريال
331 میاندوآب آذربایجان 16,510,000 ريال
332 میانه آذربایجان 13,000,000 ريال
333 میانه آذربایجان 13,620,000 ريال
334 میبد یزد 7,990,000 ريال
335 میرجاوه سیستان بلوچستان 19,600,000 ريال
336 میلک سیستان بلوچستان 21,420,000 ريال
337 میناب هرمزگان 13,130,000 ريال
338 مینودشت شمال 16,220,000 ريال
339 نقده آذربایجان 16,510,000 ريال
340 نگاء شمال 16,510,000 ريال
341 نور شمال 16,230,000 ريال
342 نورآباد لرستان لرستان 11,290,000 ريال
343 نورآباد ممسنی فارس 11,840,000 ريال
344 نوشهر شمال 16,230,000 ريال
345 نهاوند همدان 10,420,000 ريال
346 نهبندان خراسان 19,180,000 ريال
347 نی ریز یزد 12,880,000 ريال
348 نیشابور خراسان 16,480,000 ريال
349 نیک شهر سیستان بلوچستان 22,110,000 ريال
350 ورامین تهران 10,910,000 ريال
351 هرات فارس 9,320,000 ريال
352 هشتگرد تهران 10,910,000 ريال
353 هفتجان چهارمحال بختیاری 6,110,000 ريال
354 هفتگل خوزستان 11,700,000 ريال
355 همدان همدان 10,420,000 ريال
356 هندیجان خوزستان 12,380,000 ريال
357 هویزه خوزستان 12,060,000 ريال
358 یاسوج فارس 10,910,000 ريال
359 یربندر خوزستان 12,380,000 ريال
360 یزد یزد 8,500,000 ريال
361 یزد یزد 8,500,000 ريال
362 یزدان خراسان 20,630,000 ريال

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد