قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/06/31 ساعت : 16:32

 قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 28 اردیبهشت ماه 1399 14:00

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل  رول 1 فولاد مبارکه اصفهان 10000
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 9650
3 ورق سیاه 2.5 میل سبا رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان  
4 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 8950
5 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 8950
6 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 9100
7 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 9100
8 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 10200
9 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 9200
10 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 9500
11 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 9500

 قیمت ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 11000
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 10000
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 11000 

 قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
2 ورق سیاه 5 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
3 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 9250
4 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
5 ورق سیاه 10 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 9300
6 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 9550
7 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه شیت فولاد 1.5*6 اصفهان  
  

 قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 12400 
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 13400
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 11600
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 12400
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه A516 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 12800

 قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان


ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه A283 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 13000
2 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه A283 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 10350
3 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه A283 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 9300
4 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه A283 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 9300
5 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه A283 شیت فولاد 1.5*6 اصفهان 9300

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد