قیمت قوطی و پروفیل

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/06/31 ساعت : 15:42
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 28 اردیبهشت ماه 1399 13:00 
 
ردیف سایز قوطی ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 قوطی 20*20 2 mm 7.7 kg 6 m اصفهان  اصفهان 9720
2 قوطی 20*10 2 mm 5.7 kg 6 m اصفهان  اصفهان 9720
قوطی 20*30 2 mm 9.5 kg 6 m اصفهان اصفهان 9700
4 قوطی 30*30  2 mm 11.5 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9700
5 قوطی 40*20  2 mm 11.5 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9700
6 قوطی 40*40 2 mm 15 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9700
7 قوطی 50*50 2 mm 19 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9700
8 قوطی 60*60 2 mm 23 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9700
9 قوطی 70*70 2 mm 27 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9700
10 قوطی 70*70 2.5 mm 33 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9600
11 قوطی 80*40 2.5 mm 29 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9600
12  قوطی 80*40 2 mm 23 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9600
13 قوطی 80*40 3 mm 34 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9600
14 قوطی 80*80 2.5 mm 38 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9600
15 قوطی 80*80 3 mm 46 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9600
16 قوطی 90*90 2.5 mm 42 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9600
17 قوطی 90*90 3 mm 51 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9600
18 قوطی 100*40 2.5 mm 33 kg 6 m اصفهان  اصفهان  9600
19 قوطی 100*40 3 mm 39 kg 6 m اصفهان  اصفهان  تماس بگیرید
20 قوطی 100*50 2.5 mm 34 kg 6 m اصفهان  اصفهان  تماس بگیرید
21 قوطی 100*50 3 mm 41 kg 6 m اصفهان  اصفهان  تماس بگیرید
22 قوطی 100*100 3 mm 56 kg 6 m اصفهان  اصفهان  تماس بگیرید 
23 قوطی 120*120 - ستونی 3 mm 136 kg 12 m اصفهان  اصفهان  9600
24 قوطی 130*130 - ستونی 3 mm 148 kg 12 m اصفهان  اصفهان  9600
25 قوطی 140*140 - ستونی  3 mm 160 kg 12 m  اصفهان اصفهان  9600

 

ردیف ارتفاع Z ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 پروفیل زد 18 cm 2.5 mm 46 kg 6 m فولاد اصفهان  9450
2 پروفیل(z)  cm20  2.5 mm 38 kg 6 m فولاد  اصفهان  9450
3 پروفیل زد cm22 2.5 mm 49 kg 6 m فولاد  اصفهان  9450
4 پروفیل زد 18 cm 3 mm  41 kg 6 m فولاد  اصفهان  9450
5 پروفیل زد 20 cm  3 mm 52 kg 6 m فولاد  اصفهان  9450
6 پروفیل زد 22 cm 3 mm 43 kg 6 m فولاد  اصفهان  9450

 

ردیف نوع پروفیل ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 لنگه دری 2 mm 14.8 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9700
2 پروفیل سپری 2 mm 14.8 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9700
3 پروفیل چهارچوبی 2 mm 14.8 kg 6 m  اصفهان اصفهان  9700
4 چهارچوب فلزی ساده  2 mm  24 kg 6.6 m اصفهان  اصفهان  9700
  چهار چوب فلزی فرانسوی  2 mm 26 kg 6.6 m اصفهان  اصفهان  9700
6 چهار چوبی فلزی نگینی 2 mm 30 kg 6.6 m اصفهان  اصفهان  تماس بگیرید
 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد