قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/06/31 ساعت : 16:53
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) سه شنبه , 16 اردیبهشت ماه 14:30

  ورق گالوانیزه (امیر کبیر کاشان)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.30 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه 13600 
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 کاشان کارخانه 13500
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 13500
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13400 
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 13400
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13200 
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 13200 
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13150 
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه  13150 
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13000 
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 13000 
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13000 
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 13000 
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 کاشان  کارخانه 13050 
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13050 
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 کاشان  کارخانه 13300 
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 کاشان کارخانه تماس بگيريد
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگيريد

 ورق گالوانیزه (تاراز شهرکرد)

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.40 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه  
2 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 13000
3 ورق گالوانیزه 0.50 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 13000
4 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه  
5 ورق گالوانیزه 0.55 میل تک رول 1.25 شهرکرد کارخانه   
6 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1 شهرکرد کارخانه  12900
7 ورق گالوانیزه 0.60 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 12900
8 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 12800
9 ورق گالوانیزه 0.70 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 12800
10 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 12700
11 ورق گالوانیزه 0.80 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 12700
12 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 12700
13 ورق گالوانیزه 0.90 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 12700
14 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 12700
15 ورق گالوانیزه 1 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 12700
16 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه  12700
17 ورق گالوانیزه 1.25 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه  12700
18 ورق گالوانیزه 1.5 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 12850
19 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1 شهرکرد  کارخانه 12850
20 ورق گالوانیزه 2 میل تک رول 1.25 شهرکرد  کارخانه 12850

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد