قیمت میلگرد - قیمت میلگرد اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/06/31 ساعت : 16:23
لیست قیمت میلگرد هر روز، بروزرسانی می‌شود. در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان مطلع شوید. برای خرید به صورت خرده‌ای با دفتر فروش فولاد نوین اصفهان تماس بگیرید: تلفن : 45836006-031 موبایل : 3127177-0913 ایمیل : info@ahan-esfahan.ir برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1399 12:30

نمودار قیمت میلگرد در یک سال گذشته


قيمت ميلگرد ذوب آهن

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد ذوب آهن 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 7100
2 میلگرد ذوب آهن 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 7100
3 میلگرد ذوب آهن 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 7100
4 میلگرد ذوب آهن 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
5 میلگرد ذوب آهن 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
6 میلگرد ذوب آهن 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
7 میلگرد ذوب آهن 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
8 میلگرد ذوب آهن 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 6250
9 میلگرد ذوب آهن32m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350

  قيمت ميلگرد کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد کویر کاشان 8 m شاخه آجدار A2 کارخانه  
2 میلگرد کویر کاشان m10 شاخه آجدار A2 کارخانه 6600
3 میلگرد کویر کاشان m12 شاخه آجدار A2 کارخانه  

 ميلگرد آجدار A3 کويرکاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m8 شاخه اجدار A3 کارخانه 6910
2 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m10 شاخه اجدار A3 کارخانه 6960
3 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m12 شاخه اجدار A3 کارخانه 6860 
4 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m14 شاخه اجدار A3 کارخانه 6760 
5 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m16 شاخه اجدار A3 کارخانه 6760 
6 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m18 شاخه اجدار A3 کارخانه 6710 
7 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m20 شاخه اجدار A3 کارخانه 6710  
8 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m22 شاخه اجدار A3 کارخانه 6710  
9 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m25 شاخه اجدار A3 کارخانه 6710  
10 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m28 شاخه اجدار A3 کارخانه 6710  
11 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m30 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m32 شاخه اجدار A3 کارخانه  
13 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m36 شاخه اجدار A3 کارخانه 6710 
14 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m40 شاخه اجدار A3 کارخانه  

 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 10m شاخه آجدار A4 کارخانه 7100
2 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 12m شاخه آجدار A4 کارخانه 7000
3 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 14m شاخه آجدار A4 کارخانه 7000
4 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 16m شاخه آجدار A4 کارخانه 7000
5 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 18m شاخه آجدار A4 کارخانه 6900 
6 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 20m شاخه آجدار A4 کارخانه 6900 
7 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 22m شاخه آجدار A4 کارخانه 6900 
8 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 25m شاخه آجدار A4 کارخانه 6900 
9 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 28m شاخه آجدار A4 کارخانه  
10 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 32m شاخه آجدار A4 کارخانه  
11 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 36m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شاهين بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد شاهین بناب 8m شاخه آجدار A2 کارخانه 6800
2 ميلگرد فولاد شاهین بناب 8m شاخه آجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد فولاد شاهین بناب 10m شاخه آجدار A3 کارخانه  
4 ميلگرد فولاد شاهین بناب 10m شاخه آجدار A2 کارخانه 6700
5 ميلگرد فولاد شاهین بناب 12m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
6 ميلگرد فولاد شاهین بناب 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
7 ميلگرد فولاد شاهین بناب 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
8 ميلگرد فولاد شاهین بناب 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
9 میلگرد فولاد شاهین بناب 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
10 میلگرد فولاد شاهین بناب 22m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
11 میلگرد فولاد شاهین بناب 25m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
12 میلگرد فولاد شاهین بناب 28m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600
13 میلگرد فولاد شاهین بناب 32m شاخه آجدار A3 کارخانه 6600

 ميلگرد فولاد خراسان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد نیشابور 8m شاخه اجدار A2 کارخانه  تماس بگيريد
2 ميلگرد نیشابور 10m شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد نیشابور 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 6630
4 ميلگرد نیشابور 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
5 ميلگرد نیشابور 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
6 ميلگرد نیشابور 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
7 ميلگرد نیشابور 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
8 ميلگرد نیشابور 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
9 ميلگرد نیشابور 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
10 ميلگرد نیشابور 28m شاخه اجدار A3 کارخانه  
11 ميلگرد نیشابور 32m شاخه اجدار A3 کارخانه  

ميلگرد فولاد بردسير کرمان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 10m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد 
2 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 12m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد 
3 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 14m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 16m شاخه آجدار A2 کارخانه  تماس بگيريد
5 ميلگرد فولاد بردسير 10m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
6 ميلگرد فولاد بردسير 10m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
7 ميلگرد فولاد بردسير 14m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد فولاد بردسير 16m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد 
9 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 18m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 20m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد 
11 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 22m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 25m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
13 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 28m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد 

 

 ميلگرد فولاد قزوين

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد قزوين 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 6550
2 ميلگرد فولاد قزوين 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 6350
3 ميلگرد فولاد قزوين 12m شاخه اجدار A2 کارخانه 6350
4 ميلگرد فولاد قزوين 14m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
5 ميلگرد فولاد قزوين 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
6 ميلگرد فولاد قزوين 18m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد فولاد قزوين 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

ميلگرد کوير تيکمه داش

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد کوير تيکمه داش 8m شاخه اجدار A2 کارخانه  6780
2 ميلگرد کوير تيکمه داش 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 6630
3 ميلگرد کوير تيکمه داش 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 6610
4 ميلگرد کوير تيکمه داش 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6550
5 ميلگرد کوير تيکمه داش 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6550
6 ميلگرد کوير تيکمه داش 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6550
8 ميلگرد کوير تيکمه داش 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6550
9 ميلگرد کوير تيکمه داش 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6550
10 ميلگرد کوير تيکمه داش 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
11 ميلگرد کوير تيکمه داش 32m شاخه اجدار A3 کارخانه  

ميلگرد فولاد ابرکوه يزد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 10m شاخه اجدار A3 کارخانه 6650 
2 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 12m شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450 
4 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450 
5 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350 
6 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350  
7 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350  
8 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350  
9 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350  

ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 7000
2 ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 6900
3 ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
4 ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
5 ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
6 ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
7 میلگرد فولاد آناهیتا 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
8 میلگرد کارخانه فولاد آناهیتا 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
9 میلگرد فولاد آناهیتا گیلان 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800
10 میلگرد کارخانه فولاد آناهیتا گیلان 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
11 میلگرد فولاد آناهیتا 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 6800

 ميلگرد فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد فولاد ابهر m8 شاخه اجدار A2 کارخانه 7000
2 میلگرد فولاد ابهر m10 شاخه اجدار A2 کارخانه 6460
3 میلگرد فولاد ابهر m12 شاخه اجدار A2 کارخانه 6460
4 میلگرد کارخانه فولاد ابهر m10 شاخه اجدار A3 کارخانه 6560
5 میلگرد فولاد ابهر m12 شاخه اجدار A3 کارخانه 6560
6 میلگرد فولاد ابهر m14 شاخه اجدار A3 کارخانه 6490
7 میلگرد فولاد ابهر m16 شاخه اجدار A3 کارخانه 6490
8 میلگرد فولاد ابهر m18 شاخه اجدار A3 کارخانه 6490
9 میلگرد فولاد ابهر m20 شاخه اجدار A3 کارخانه 6490
10 میلگرد فولاد ابهر m22 شاخه اجدار A3 کارخانه 6490
11 میلگرد فولاد ابهر m25 شاخه اجدار A3 کارخانه 6490
12 میلگرد فولاد ابهر m28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد


ميلگرد پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد پرشين فولاد 8m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد پرشين فولاد 10m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
3 ميلگرد پرشين فولاد 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
4 ميلگرد پرشين فولاد 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
5 ميلگرد پرشين فولاد 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
6 ميلگرد پرشين فولاد 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
7 ميلگرد پرشين فولاد 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
8 ميلگرد پرشين فولاد 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
9 ميلگرد پرشين فولاد 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6500
10 ميلگرد پرشين فولاد 28m شاخه اجدار A3 کارخانه  
11 ميلگرد پرشين فولاد 32m شاخه آجدار A3 کارخانه  

ميلگرد ارگ تبريز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد ارگ تبريز 12 شاخه اجدار A3 کارخانه  
2 ميلگرد ارگ تبريز 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6200 
3 ميلگرد فولاد ارگ تبريز 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6200
4 ميلگرد ارگ تبريز 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6200
5 ميلگرد ارگ تبريز 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6200
6 ميلگرد ارگ تبريز 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6200
7 ميلگرد ارگ تبريز 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6200
8 ميلگرد ارگ تبريز 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

 ميلگرد فولاد ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد ظفر بناب 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 6800
2 ميلگرد فولاد ظفر بناب 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 6750
3 ميلگرد فولاد ظفر بناب 12m شاخه اجدار A2 کارخانه 6750
           تماس بگيريد
6 ميلگرد ظفر بناب 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
7 ميلگرد فولاد ظفر بناب 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
8 ميلگرد فولاد ظفر بناب 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
9 ميلگرد فولاد ظفر بناب 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
10 ميلگرد فولاد ظفر بناب 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
11 ميلگرد فولاد ظفر بناب 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
12 ميلگرد فولاد ظفر بناب 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600
13 ميلگرد فولاد ظفر بناب 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 6600

ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
2 10m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 10m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 14m ميلگرد فولاد سيرجان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 16m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
6 8m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه  
7 10m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6900 
8 12m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6650
9 14m ميلگرد فولاد سيرجان شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
10 16m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
11 18m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
12 20m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
13 22m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
14 25m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه 6350


ميلگرد فولاد اميرکبير خزر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 10m شاخه اجدار A3 کارخانه  
2 ميلگرد اميرکبير خزر 12m شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 14m شاخه اجدار A3 کارخانه  
4 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 16m شاخه اجدار A3 کارخانه  
5 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 18m شاخه اجدار A3 کارخانه  
6 ميلگرد  اميرکبير خزر 20m شاخه اجدار A3 کارخانه  
7 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 22m شاخه اجدار A3 کارخانه  
8 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 25m شاخه اجدار A3 کارخانه  
9 ميلگرد اميرکبير خزر 28m شاخه اجدار A3 کارخانه  
10 ميلگرد اميرکبير خزر 32m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

ميلگرد درپاد تبريز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1  ميلگرد درپاد تبريز 8m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
2  ميلگرد درپاد تبريز 10m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
3  ميلگرد درپاد تبريز 12m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
4  ميلگرد درپاد تبريز 14m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
5  ميلگرد درپاد تبريز 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
6  ميلگرد درپاد تبريز 18m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
7  ميلگرد درپاد تبريز 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
8  ميلگرد درپاد تبريز 22m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
9  ميلگرد درپاد تبريز 25m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
10  ميلگرد درپاد تبريز 28m شاخه اجدار A4 کارخانه تماس بگیرید

ميلگرد فولاد نيک صدراي توس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1  ميلگرد فولاد نيک صدراي توس 12m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
2 ميلگرد فولاد نيک صدراي توس 14m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
  ميلگرد نيک صدراي توس 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
4 ميلگرد نيک صدراي توس 18m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
5 ميلگرد نيک صدراي توس 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
6 ميلگرد نيک صدراي توس 22m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
7 ميلگرد نيک صدراي توس 25m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
8 ميلگرد فولاد نيک صدراي توس 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 
9 ميلگرد نيک صدراي توس 32m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید 

 ميلگرد صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 10m شاخه اجدار A3 کارخانه  
2 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 12m شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
4 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
5 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
6 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
7 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
8 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
9 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 6700
10 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 30m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
11 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 32m شاخه اجدار A3 کارخانه  
12 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 36m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 40m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد میانه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد میانه 8m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
2 ميلگرد میانه 10m شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد میانه 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
4 ميلگرد میانه 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6340
5 ميلگرد میانه 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6340
6 ميلگرد میانه 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6340
7 ميلگرد میانه 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6340
8 ميلگرد میانه 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6340
9 ميلگرد میانه 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6340
10 ميلگرد میانه 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
11 ميلگرد میانه 32m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

 ميلگرد فولاد فایکو

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد فایکو 8m شاخه اجدار A2 کارخانه  
2 ميلگرد فولاد فایکو 10m شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد فولاد فایکو 10m شاخه اجدار A3 کارخانه  
4 ميلگرد فولاد فایکو 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 6450
5 ميلگرد فولاد فایکو 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
6 ميلگرد فولاد فایکو 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
7 ميلگرد فولاد فایکو 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
8 ميلگرد فولاد فایکو 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
9 ميلگرد فولاد فایکو 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
10 ميلگرد فولاد فایکو 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 6350
11 ميلگرد فولاد فایکو 28m شاخه اجدار A3 کارخانه  6350
12 ميلگرد فولاد فایکو 32m شاخه اجدار A3 کارخانه  6350
13 ميلگرد فولاد فایکو 25m شاخه اجدار A4 کارخانه  


ميلگرد آريان فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد صنايع آريان فولاد 10m شاخه آجدار A2 کارخانه 6310
2 ميلگرد آريان فولاد 12m شاخه آجدار A2 کارخانه 6310
           تماس بگيريد
5 ميلگرد آريان فولاد 10m شاخه آجدار A3 کارخانه 6360
6 ميلگرد آريان فولاد 12m شاخه آجدار A3 کارخانه 6360
7 ميلگرد آريان فولاد 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 6260
8 ميلگرد آريان فولاد 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 6260
9 ميلگرد آريان فولاد 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 6260
10 ميلگرد صنايع آريان فولاد 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 6260
11 ميلگرد آريان فولاد 22m شاخه آجدار A3 کارخانه 6260
12 ميلگرد آريان فولاد 25m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
13 ميلگرد صنايع آريان فولاد 28m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
14 ميلگرد صنايع آريان فولاد 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شاهرود

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد شاهرود 10m شاخه آجدار A3 کارخانه  
2 ميلگرد شاهرود 12m شاخه آجدار A3 کارخانه  
3 ميلگرد شاهرود 14m شاخه آجدار A3 کارخانه  
4 ميلگرد شاهرود 16m شاخه آجدار A3 کارخانه  
5 ميلگرد شاهرود 18m شاخه آجدار A3 کارخانه  
6 ميلگرد شاهرود 20m شاخه آجدار A3 کارخانه  
7 ميلگرد شاهرود 22m شاخه آجدار A3 کارخانه  
8 ميلگرد شاهرود 25m شاخه آجدار A3 کارخانه  
9 ميلگرد شاهرود 28m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد شاهرود 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد


ميلگرد قائم اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد قائم ذوب 8m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد قائم ذوب 10m شاخه آجدار A2 کارخانه  
3 ميلگرد قائم ذوب 12m شاخه آجدار A2 کارخانه 6580
4 ميلگرد قائم ذوب 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 6480
5 ميلگرد قائم ذوب 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 6480
6 ميلگرد قائم ذوب 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 6480
7 ميلگرد قائم ذوب 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 6480
8 ميلگرد قائم ذوب 22m شاخه آجدار A3 کارخانه 6480

ميلگرد پارس آرمان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد پارس آرمان 8m شاخه آجدار A2 کارخانه 600
2 ميلگرد پارس آرمان 10m شاخه آجدار A3 کارخانه 6400
3 ميلگرد پارس آرمان 12m شاخه آجدار A3 کارخانه 6400
           

 ميلگرد حسن رود

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد حسن رود 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 6900
2 ميلگرد حسن رود 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 6600
3 ميلگرد حسن رود 12m شاخه اجدار A2 کارخانه 6550
4 ميلگرد حسن رود 14m شاخه اجدار A2 کارخانه 6550
5 ميلگرد حسن رود 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 6550
6 ميلگرد حسن رود 18m شاخه اجدار A3 کارخانه  6550
7 ميلگرد حسن رود 20m شاخه اجدار A3 کارخانه  6550

ميلگرد بافق یزد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد بافق یزد 10 m شاخه آجدار A3 کارخانه 7050
2 ميلگرد فولاد بافق یزد 12 شاخه آجدار A3 کارخانه 6750
3 ميلگرد فولاد نورد بافق یزد 14 شاخه آجدار A3 کارخانه 6620
4 ميلگرد فولاد بافق یزد 16 شاخه آجدار A3 کارخانه 6620
5 ميلگرد فولاد بافق یزد 18 شاخه آجدار A3 کارخانه 6500
6 ميلگرد فولاد بافق 20 شاخه آجدار A3 کارخانه 6500
7 ميلگرد فولاد نورد شي 22 شاخه آجدار A3 کارخانه 6500
8 میلگرد بافق یزد 25 شاخه آجدار A3 کارخانه 6500

 


 قيمت ميلگرد ذوب آهن اصفهان – بنگاه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 12m شاخه اجدار A3 انبار 7100
2 ميلگرد ذوب آهن 14m شاخه اجدار A3 انبار 7100
3 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 16m شاخه اجدار A3 انبار 7100
4 ميلگرد ذوب آهن 18m شاخه اجدار A3 انبار 6600
5 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 20m شاخه اجدار A3 انبار 6600
6 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 22m شاخه اجدار A3 انبار 6500
7 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 25m شاخه اجدار A3 انبار 6500
8 ميلگرد ذوب آهن 28m شاخه اجدار A3 انبار 6350
9 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 32m شاخه اجدار A3 انبار 6550


 قيمت ميلگرد کوير کاشان در بنگاه اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد کوير کاشان 8m شاخه اجدار A3 انبار 6810
2 ميلگرد کوير کاشان 10m شاخه اجدار A3 انبار 6710
3 ميلگرد کوير کاشان 12m شاخه اجدار A3 انبار 6410
4 ميلگرد کوير کاشان 14m شاخه اجدار A3 انبار 6310
5 ميلگرد کوير کاشان 16m شاخه اجدار A3 انبار 6350
6 ميلگرد کوير کاشان 18m شاخه اجدار A3 انبار 6310
7 ميلگرد کوير کاشان 20m شاخه اجدار A3 انبار 6310
8 ميلگرد کوير کاشان 22m شاخه اجدار A3 انبار 6310
9 ميلگرد کوير کاشان 25m شاخه اجدار A3 انبار 6310
10 ميلگرد کوير کاشان 28m شاخه اجدار A3 انبار 6310
11 ميلگرد کوير کاشان 30m شاخه اجدار A3 انبار 6310
12 ميلگرد کوير کاشان 32m شاخه اجدار A3 انبار 6510
13 ميلگرد کوير کاشان 36m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
14 ميلگرد کوير کاشان 40m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد

کلاف ساده ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 کلاف ساده یزد 5.5m کلاف ساده A1 ذوب آهن 7250
2 کلاف ساده یزد 6.5m کلاف ساده 1008 کارخانه 7120
3 کلاف ساده یزد 6.5 کلاف ساده 3sp کارخانه  

 کلاف آجدار کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 کلاف آجدار کوير کاشان 8m کلاف آجدار A2 کارخانه  
2 کلاف آجدار کوير کاشان 8m کلاف آجدار A3 کارخانه  
3 کلاف آجدار کوير کاشان 10m کلاف آجدار A2 کارخانه  
4 کلاف آجدار کوير کاشان 10m کلاف آجدار A3 کارخانه  
5 کلاف آجدار کوير کاشان 12m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
6 کلاف آجدار کوير کاشان 12m کلاف آجدار A3 کارخانه  
7 کلاف آجدار کوير کاشان 14m کلاف آجدار A3 کارخانه  
8 کلاف آجدار کوير کاشان 16m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

کلاف ساده نطنز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 کلاف ساده   6.5m 1006 A2 کارخانه 7030 
2 کلاف ساده   6.5 1008 A2 کارخانه 7000
3 کلاف ساده 8 1008 A2 کارخانه 7000 

 

میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان 8m شاخه آجدار A2 کارخانه  
2 میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان 10m شاخه آجدار A2 کارخانه 6420
3 میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان 12m شاخه آجدار A2 کارخانه 6420
           

میلگرد چیست؟

همانطور که  مد نظر هست  برای ساختن بنا و زیر ساخت سازی ساختمان و استقامت بتن ها در کنار هم به حالتی که دچار تغییر نشوند و بی حرکت باشند از میلگرد در ساختمان و ساخت بنا استفاده میکنند . میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که از متداول ترین آن میتوان میلگرد ساده و میلگرد آجدار نام برد که برای ساخت و ساز متداول ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می باشد و فولاد میلگرد نامیده می شود. همچنین در نمونه های خاصی از فولاد ساختمانی مانند نیمرخ های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد