قیمت میلگرد انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/06/31 ساعت : 17:12
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 28 اردیبهشت 1399 13:00
 قیمت میلگرد انبار اصفهان
ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 انبار اصفهان 7150 سپهر
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 انبار اصفهان 6600 ابهر
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 انبار اصفهان 6600 ابهر
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 انبار اصفهان 6600 زاگرس
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 انبار اصفهان 6600 زاگرس
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 انبار اصفهان 6600 زاگرس
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 انبار اصفهان 6600 زاگرس
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 انبار اصفهان 6600 زاگرس
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 6600 زاگرس
10 14تا 25 شاخه  A3 انبار اصفهان 6550 قائم

 قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز  محل تحویل قیمت کارخانه
1 میلگرد آجدار 8 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6910 کویر کاشان
2 میلگرد آجدار 10 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6960 کویر کاشان
3 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 7100 ذوب آهن
4 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 7100 ذوب آهن
5 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 7100 ذوب آهن
6 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6600 ذوب آهن
7 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6600 ذوب آهن
8 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6500 ذوب آهن
9 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6500 ذوب آهن
10 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6400 ذوب آهن
11 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه آجدار A3 انبار اصفهان 6600 ذوب آهن
 
 

 قيمت ميلگرد کوير کاشان در بنگاه اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد کوير کاشان 8m شاخه اجدار A3 انبار 6910
2 ميلگرد کوير کاشان 10m شاخه اجدار A3 انبار 6960
3 ميلگرد کوير کاشان 12m شاخه اجدار A3 انبار 6860
4 ميلگرد کوير کاشان 14m شاخه اجدار A3 انبار 6760
5 ميلگرد کوير کاشان 16m شاخه اجدار A3 انبار 6760
6 ميلگرد کوير کاشان 18m شاخه اجدار A3 انبار 6710
7 ميلگرد کوير کاشان 20m شاخه اجدار A3 انبار 6710
8 ميلگرد کوير کاشان 22m شاخه اجدار A3 انبار 6710
9 ميلگرد کوير کاشان 25m شاخه اجدار A3 انبار 6710
10 ميلگرد کوير کاشان 28m شاخه اجدار A3 انبار 6710
11 ميلگرد کوير کاشان 30m شاخه اجدار A3 انبار 6710
12 ميلگرد کوير کاشان 32m شاخه اجدار A3 انبار 6710

برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید
 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد