قیمت محصولات مفتولی

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/07/06 ساعت : 7:9
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) چهارشنبه , 17 اردیبهشت ماه 1399 09:00

سیم زیگزاگ

ردیف ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت 
1 5 mm شاخه (55 cm)   Kg تماس بگیرید
2 5 mm شاخه (65 cm)   Kg 7200
3 5 mm شاخه (75 cm)   Kg 7200

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت حالت وزن کلاف محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 1.5 mm کلاف (تسمه) 10 - 12 kg    kg 8200
2 2.5 mm کلاف (تسمه) 18 - 20 kg    kg تماس بگیرید
3 1.5 mm کلاف (فابریک) 25 kg   kg تماس بگیرید
4 2.5 mm کلاف (فابریک) 25 kg   kg تماس بگیرید
5 1.5 mm کلاف (تسمه) 20 - 25 kg تهران kg تماس بگیرید
6 2.5 mm کلاف (تسمه) 20 - 25 kg تهران kg تماس بگیرید

مفتول حرارتی

ردیف ضخامت حالت نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 4.8 mm کلاف  کششی  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
2 5.5 mm کلاف (1006 فوق کشش) فابریثک تماس بگیرید   kg تماس بگیرید
3 5.5 mm کلاف (1008 فوق کشش) فابریک  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
4 6.5 mm کلاف  فابریک  تماس بگیرید kg 7100

توری حصاری (فنس)

ردیف ضخامت چشمه محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 2.4 mm 6 cm تماس بگیرید   kg تماس بگیرید
2 2.2 mm 6 cm تماس بگیرید   kg تماس بگیرید
3 2.5 mm 5 cm  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
4 2.8 mm 5 cm  تماس بگیرید kg  تماس بگیرید
 

توری گابیون

ردیف ابعاد حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 1.5*120 رول  تماس بگیرید  رول تماس بگیرید
2 1.5*150 رول  تماس بگیرید  رول تماس بگیرید
3 1.5*180 رول  تماس بگیرید رول تماس بگیرید
 

توری مرغی

ردیف عرض محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 90 * 3.4  تماس بگیرید  رول تماس بگیرید
2 120 * 3.4  تماس بگیرید  رول تماس بگیرید

توری پرسی

ردیف ضخامت چشمه محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 3.5 mm 4.4 cm  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
2 3.5 mm 2.2 cm  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
3 4 mm 4.4 cm  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
 

سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 2.2 mm  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
2 2.5 mm  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
3 3 mm  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
4 4 mm  تماس بگیرید kg تماس بگیرید

سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 1.5 mm شاخه  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
2 1.8 mm شاخه  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
3 2 mm شاخه  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
4 2.5 mm شاخه   تماس بگیرید kg تماس بگیرید
5 3 mm شاخه   تماس بگیرید kg تماس بگیرید
6 8 mm شاخه   تماس بگیرید kg تماس بگیرید
 

سیم خاردار خطی

ردیف محل تحویل واحد قیمت قیمت
1  تهران  kg تماس بگیرید
2  تهران  kg تماس بگیرید

سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 60 cm تهران  حلقه تماس بگیرید
2 90 cm  تهران  حلقه تماس بگیرید
 

سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 60 cm تهران  حلقه تماس بگیرید
2 90 cm  تهران  حلقه تماس بگیرید

مش آجدار

ردیف ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 8 mm آجدار  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
2  8 mm آجدار  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
3 10 mm آجدار  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
4  10 mm آجدار  تماس بگیرید kg تماس بگیرید
 

مش ساده

ردیف ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 6 mm ساده  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
2  6 mm ساده  تماس بگیرید  kg تماس بگیرید
 

تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف ضخامت قطر نوع محصول طول محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 2 mm 5 cm رنگ شده  3 m  تهران  شاخه تماس بگیرید
  2.5 mm 5 cm رنگ شده  3 m تهران  شاخه تماس بگیرید
3  --- mm 5 cm گالوانیزه  3 m تهران شاخه تماس بگیرید

خرپا

ردیف ضخامت نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت 
1 8ϕ 3 mm گرم نورد  تماس بگیرید Kg تماس بگیرید
2 10ϕ 3 mm گرم نورد  تماس بگیرید Kg تماس بگیرید
3 12ϕ 3 mm گرم نورد  تماس بگیرید Kg تماس بگیرید
3 8ϕ 3 mm سرد  تماس بگیرید Kg تماس بگیرید
3 8ϕ 3 mm خرپا پله (ارتفاع 10 سانتی)  تماس بگیرید Kg تماس بگیرید
 

توری حصار(پایه فنس)

ردیف طول قطر نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت
1 3 m 5 cm رنگ شده  تهران  شاخه تماس بگیرید
2 3 m 5 cm گالوانیزه تهران  شاخه تماس بگیرید
 
آخرین به روز رسانی سه شنبه, 02 مرداد ماه 1397 17:20
  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد